İş Sağlığı ve Güvenliği

ASEM olarak biz ;

İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı,

Firmamız sınırları içerisinde çalışan personel ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliklerini sağlamayı,

Tesisimizde veya bölgemizde meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirmeyi,

Firmamızda İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini arttırmak için eğitim faaliyetlerini planlamayı ve sürdürmeyi,

Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,

Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımıza,

Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

Taahhüt ederiz.